AMBIENTALISTI

Mobile will be soon released!

Dobrodošli na informativnoj
platformi Ambientalisti

Almbientalisti je onlajn platforma čiji je cilj podizanje svesti građana o ekološkim pitanjima. Ova platforma će takođe služiti za praćenje rada javnih institucija i mobilizaciju lokalnih NVO i građana radi aktivnog uključivanja u ovom pogledu.

Glavni cilj ovog projekta je promocija održivog razvoja kroz uticaj odlučujućih organa u određivanju prioriteta životne sredine u svojim dnevnim redovima i podizanju svesti o trenutnom stanju životne sredine na celom Kosovu.

Doprinesi budućnosti naše planete!

Institut za razvojne politike (INDEP) je istraživački institut i centar za javno zagovaranje koji nudi nezavisna strateška rešenja zasnovana na istraživanjima.

Osnovan 2011. godine kao udruženje analitičara politika, istraživača i aktivista civilnog društva, INDEP se fokusira na razvojne politike, pružajući sveobuhvatnu viziju evroatlantske integracije. Na Kosovu, gde deluje, INDEP ima poseban fokus na jačanju demokratske uprave i igra ulogu nadzornika javne politike.

Kroz ovaj projekat INDEP nastavlja zagovarački rad sa javnim institucijama, kao i koncepciju i vizualizaciju javnih informacija o zaštiti životne sredine.

Ovaj grant omogućava "Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo", koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).