Skip to content

DOKUMENTA & PUBLIKIME

Informata për Ambientalisti.info

Rreth AMBIENTALISTIT

Me qëllim informimin dhe edukimin e duhur qytetarëve për çështjet mjedisore,kjo platform do shërbejë si një “one-stop-shop” për gjithë ata janë interesuar angazhohen me çështje mjedisore, shoqërinë civile, aktivistët mjedisorë dhe publikun përgjithësi. Platforma ofron informacion kohë reale për debatet publike planifikuara për t’u mbajtur lidhje me vendimet ndikojnë mjedis, ndër tjera. Platforma  përmban informacionin e mëposhtëm: 

0
Vite Aktivë
0
Postime...
0
Pergjegjës...

(1) Datat e debateve publike të planifikuara për t’u mbajtur për projekte që ndikojnë në mjedis; 

(2) Dokumentacioni për çdo debat në dispozicion për shkarkim; 

 (3) Shpjegim i shkurtër i projektit, si pritet të ndikojë në mjedis; 

(4) Njoftimet dhe përkujtuesit automatikë dhe specifikë të rajonit që u dërgohen qytetarëve të prekur; 

(5) Report box, ku qytetarët mund të dërgojnë komentet e tyre. 

(6) Një pasqyrë e kuadrit legjislativ dhe strategjive në fuqi, duke ofruar njoftime në kohë reale për çdo ndryshim që ndodh në nivel kombëtar ose rajonal. 

(7) Infografika të ndryshmë lidhur me çështjet mjedisore 

Qëllimi është i platformës është që bëhet një qendër informative për çështjet kanë bëjnë me aspektet mjedisore Kosovë, dhe një vend ku qytetarët dhe komunitetet mbarë Kosovën mund informohen rregullisht dhe inkurajohen për t’u përfshirë.