Skip to content

RRETH AMBIENTALISTIT

Me qëllim informimin dhe edukimin e duhur qytetarëve për çështjet mjedisore, kjo platformë do shërbejë si një “one-stop-shop” për gjithë ata janë interesuar angazhohen me çështje mjedisore, shoqërinë civile, aktivistët mjedisorë dhe publikun përgjithësi. Ndër të tjera, platforma ofron informacion kohë reale për debatet publike planifikuara për t’u mbajtur lidhje me vendimet ndikojnë mjedis. Platforma Ambientalisti përmban informacionin e mëposhtëm: 


(1) Datat e debateve publike të planifikuara për t’u mbajtur për projekte që ndikojnë në mjedis si dhe njoftime të përditësuara;

(2) Njoftimet për konsultimet publike dhe afatet kohore;

(3) Dokumentacioni për çdo debat dhe konsultim publik në dispozicion për shkarkim; 


(4) Report box, ku qytetarët mund të dërgojnë komentet e tyre. 

(5) Një pasqyrë e kuadrit legjislativ dhe strategjive në fuqi, duke ofruar njoftime në kohë reale për çdo ndryshim që ndodh në nivel kombëtar ose rajonal. 

(6) Infografika të ndryshme lidhur me çështjet mjedisore 

Qëllimi është i platformës është që bëhet një qendër informative për çështjet kanë bëjnë me aspektet mjedisore Kosovë, dhe një vend ku qytetarët dhe komunitetet mbarë Kosovën mund informohen rregullisht dhe inkurajohen për t’u përfshirë.