AMBIENTALISTI

Mobile will be soon released!
 • Prodhimi i energjisë

  Në Kosovë prodhimi i energjisë elektrike vazhdon të jetë i bazuar në lëndë fosile. Në vendin tonë 94 % e energjisë elektrike prodhohet nga thëngjilli. Prodhimi i energjisë nga lëndët fosile shkakton dëme të mëdha mjedisore dhe në shëndetin e njeriut.

  Më poshtë mund të mësoni më shumë rreth prodhimit të energjisë elektrike nga lëndët fosile.

  Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

 • Me çka ngroheni gjatë dimrit?

  Gjatë sezonës së dimrit për shkak të ngrohjes vërejmë që cilësia e ajrit nuk është e mirë. Prandaj mos përdor lëndë fosile siç është qymyri për ngrohje.

  Përdorimi i qymyrit pëveç ndikimit negativ në mjedis shkakton edhe probleme të mëdha shëndetësore.
  #ruajeambientin #ndotjaeajrit #ndotjaeujit

  Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

 • Ngrohja gjatë stinës së dimrit

  Përdorimi i biomasës në mënyrë jo adekuate për ngrohje gjatë stinës së dimrit krijon rritje të gazrave serrë. Përdorimi i biomasës duhet të bëhet në proporcion me rritjen vjetore të pyjeve.
  Prerja e paregjistruar e pyjeve mund të ndikoj në rritjen e dukurisë së shpyllëzimit.

  Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

 • Pse të investojmë në panela solar?

  Energjia solare është energji e pastër e cila vjen nga dielli. Prodhimi i energjisë elektrike nga panelat solar bëjnë pjesë në burime të ripërtëritshme.
  Në infografikën e mëposhtme mund të mësoni disa nga arsyet se pse duhet të investojmë në këtë lloj të energjisë.

  Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

 • COVID-19 dhe Impakti në Mjedis

  Vendosja e maskës është obligative gjatë kohës së pandemisë. Por a e dini se maskat njëpërdorimshe përfundojnë në deponi? Për shkak se në përmbajtjen e tyre kanë plastikë ato gjithashtu shkaktojnë dëm të madh në mjedis.
  Prandaj, vendos maska të pëlhurës – ruaj shëndetin dhe mjedisin.

  Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

 • Ndryshimet Klimatike

  Kosova nuk është nënshkruese e Konventës Kornizë të OKB-së për ndryshimet klimatike për këtë arsye nuk ka kontribuar në arritjen Marrëveshjes së Parisit 2015. Kosova duhet të përgatit planin e energjisë dhe klimës në përputhje me Komunitetet e Energjisë si dhe të zbatoj strategjinë dhe planin e veprimit për ndryshime klimatike.

  Përdorimi i thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike vazhdon të jetë akter kryesor i rritjes së emetimeve të gazrave serrë. Në këtë infografikë janë paraqitur të gjeturat e Raportit të Progresit për Mjedis 2020 për ndryshimet klimatike në Kosovë.

  Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

 • MIRËSEVINI NË PLATFORMEN INFORMATIVE AMBIENTALISTI

  Ambientalisti është platformë online e cila ka për qëllim ngritjen e vetëdijësimit të qytetarëve për çështje mjedisore. Kjo platformë do të shërbej edhe për monitorimin e punës së institucioneve publike si dhe mobilizimin e OJQ-ve lokale dhe qytetarëve për t`u përfshirë në mënyrë aktive në këtë drejtim.

  MË SHUMË
  23
 • Rimëkëmbja është e gjelbër!

  Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë kthehet me format të ri: një platformë virtuale ku mund të informoheni, të lexoni publikime, të merrni pjesë në diskutime në panel, dhe shumë më tepër.

  Data: 25 gusht - 9 tetor 2020. Konferenca virtuale do të përfshijë tema të tilla si:

  • Rimëkëmbja e gjelbër ekonomike
  • Marrëveshja e Gjelbër e Bashkimit Europian (EU Green Deal)
  • Plani Kombëtar për Energjinë dhe Klimën
  • Tranzicioni në menaxhimin e burimeve
  • Ekonomia qarkore
  • Tranzicioni i energjisë - Qasja rajonale

  MË SHUMË
  33

Prodhimi i energjisë

Në Kosovë prodhimi i energjisë elektrike vazhdon të jetë i bazuar në lëndë fosile. Në vendin tonë 94 % e energjisë elektrike prodhohet nga thëngjilli. Prodhimi i energjisë nga lëndët fosile shkakton dëme të mëdha mjedisore dhe në shëndetin e njeriut.

Më poshtë mund të mësoni më shumë rreth prodhimit të energjisë elektrike nga lëndët fosile.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

MË SHUMË

Me çka ngroheni gjatë dimrit?

Gjatë sezonës së dimrit për shkak të ngrohjes vërejmë që cilësia e ajrit nuk është e mirë. Prandaj mos përdor lëndë fosile siç është qymyri për ngrohje.

Përdorimi i qymyrit pëveç ndikimit negativ në mjedis shkakton edhe probleme të mëdha shëndetësore.
#ruajeambientin #ndotjaeajrit #ndotjaeujit

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

MË SHUMË

Ngrohja gjatë stinës së dimrit

Përdorimi i biomasës në mënyrë jo adekuate për ngrohje gjatë stinës së dimrit krijon rritje të gazrave serrë. Përdorimi i biomasës duhet të bëhet në proporcion me rritjen vjetore të pyjeve.
Prerja e paregjistruar e pyjeve mund të ndikoj në rritjen e dukurisë së shpyllëzimit.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

MË SHUMË

Pse të investojmë në panela solar?

Energjia solare është energji e pastër e cila vjen nga dielli. Prodhimi i energjisë elektrike nga panelat solar bëjnë pjesë në burime të ripërtëritshme.
Në infografikën e mëposhtme mund të mësoni disa nga arsyet se pse duhet të investojmë në këtë lloj të energjisë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

MË SHUMË

COVID-19 dhe Impakti në Mjedis

Vendosja e maskës është obligative gjatë kohës së pandemisë. Por a e dini se maskat njëpërdorimshe përfundojnë në deponi? Për shkak se në përmbajtjen e tyre kanë plastikë ato gjithashtu shkaktojnë dëm të madh në mjedis.
Prandaj, vendos maska të pëlhurës – ruaj shëndetin dhe mjedisin.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

MË SHUMË

Ndryshimet Klimatike

Kosova nuk është nënshkruese e Konventës Kornizë të OKB-së për ndryshimet klimatike për këtë arsye nuk ka kontribuar në arritjen Marrëveshjes së Parisit 2015. Kosova duhet të përgatit planin e energjisë dhe klimës në përputhje me Komunitetet e Energjisë si dhe të zbatoj strategjinë dhe planin e veprimit për ndryshime klimatike.

Përdorimi i thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike vazhdon të jetë akter kryesor i rritjes së emetimeve të gazrave serrë. Në këtë infografikë janë paraqitur të gjeturat e Raportit të Progresit për Mjedis 2020 për ndryshimet klimatike në Kosovë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

MË SHUMË
SHTËPIA TRANSPORTI USHQIMI

Qyteti ku jetoni:

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Sa anëtar të familjes jeni?

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Sa energji elektrike përdoret në familjen tuaj?

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

A i fikni rregullisht dritat dhe paisjet e tjera elektronike?

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Me çka ngroheni gjatë sezonit të dimrit?

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Në çfarë temperature e mbani shtëpinë gjatë dimrit?

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Cilat nga zgjidhjet eficiente i keni në shtëpi?

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Në 6 muajt e fundit, a keni blerë një apo më shumë nga paisjet e listuara më poshtë?

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Me çka udhëtoni në baza ditore?

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Ushqimi

VAZHDO NË PYETJEN TJETËR

Nga ushqimi që blini, sa përqind hudhet në mbeturina?

Shiko Rezultatin

Ju faleminderit për pjesëmarrjen!

Rezulati i impaktit tuaj është:

Në grafikonin e mëposhtëm ju mund të shihni impaktin tuaj dhe mesataren botërore.