Skip to content

Trajnimi në Mitrovicë

Grupi për Studime Juridike dhe Politike mbajti trajnimin e fundit nga cikli i trajnimeve mbi legjislacionin në fuqi, mundësitë dhe praktikat e mira për mbrojtje të ambientit, këtë radhë ne Komunen e Mitrovicës.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).