Trajnimi në Mitrovicë

Grupi për Studime Juridike dhe Politike mbajti trajnimin e fundit nga cikli i trajnimeve mbi legjislacionin në fuqi, mundësitë dhe praktikat e mira për mbrojtje të ambientit, këtë radhë ne Komunen e Mitrovicës.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

KONSULTIME PUBLIKE: Vlerësimi Strategjik Mjedisor i hartës zonale komunale të Mitrovicës së Jugut 2020-2026

Njoftim për qytetarët rreth Plani Komunali të Komunës së Rahovecit për Menaxhim të Mbeturinave

Ky dokument do të jetë në konsultim publik nga 11.8.2022 deri me datën: 11.9.2022, ndërsa konsultimi publik me qytetarë do të mbahet me 25.8.2022, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal të Rahovecit e cila gjendet në objektin e ri të administratës komunale, me fillim në ora 10:00..

Dokumentacionin mund ta shkarkoni këtu!

Trajnimi në Pejë

Në Komunën e Pejës u mbajt trajnimi i dytë i organizuar nga Group for Legal and Political Studies ku pjesmarrësit u informuan mbi strukturën ligjore që ka Kosova në fushën e #mjedisit, instrumentet dhe mekanizmat që qytetarët dhe organizatat i kanë në dispozicion, si dhe pjesëmarrjen në #konsultimepublike.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Trajnimi në Kaçanik

Nga trajnimi i dytë i Grupit për Studime Juridike dhe Politike ne Kaçanik mbi legjislacionin në fuqi, mundësitë dhe praktikat e mira për mbrojtje të ambientit.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Trainimi në Deçan

Në Komunën e Deçanit u mbajt trainim i organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike ku pjesmarrësit u informuan mbi strukturën ligjore që ka Kosova në fushën e #mjedisit, instrumentet dhe mekanizmat që qytetarët dhe organizatat i kanë në dispozicion, si dhe pjesëmarrja në #konsultimepublike që nga hartimet e koncept dokumenteve deri tek projektligjet janë temat që po trajtohen në trajnimet që janë mbajtur, dhe do të vazhdojnë të mbahen në të gjithë Kosovën.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).