Skip to content

Trajnimi në Kaçanik

Nga trajnimi i dytë i Grupit për Studime Juridike dhe Politike ne Kaçanik mbi legjislacionin në fuqi, mundësitë dhe praktikat e mira për mbrojtje të ambientit.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).