Skip to content

KONSULTIME PUBLIKE: Vlerësimi Strategjik Mjedisor i hartës zonale komunale të Mitrovicës së Jugut 2020-2026

Njoftim për qytetarët rreth Plani Komunali të Komunës së Rahovecit për Menaxhim të Mbeturinave

Ky dokument do të jetë në konsultim publik nga 11.8.2022 deri me datën: 11.9.2022, ndërsa konsultimi publik me qytetarë do të mbahet me 25.8.2022, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal të Rahovecit e cila gjendet në objektin e ri të administratës komunale, me fillim në ora 10:00..

Dokumentacionin mund ta shkarkoni këtu!