Skip to content

PUBLIKIME DHE ANALIZA

Me qëllim informimin dhe edukimin e duhur qytetarëve për çështjet mjedisore,kjo platform do shërbejë si një “one-stop-shop” për gjithë ata janë interesuar angazhohen me çështje mjedisore, shoqërinë civile, aktivistët mjedisorë dhe publikun përgjithësi. Platforma ofron informacion kohë reale për debatet publike planifikuara për t’u mbajtur lidhje me vendimet ndikojnë mjedis, ndër tjera. Platforma  përmban informacionin e mëposhtëm: