Hiri i qymyrit liron toksina të dëmshme

Çdo vit rreth 1,000,000 ton hi të qymyrit gjenerohen nga termocentralet Kosova A dhe B. Kjo shkakton dëmtime të mëdha në shëndetin e njeriut si dhe në ambient. Me riciklim […]

Ndotësit që vijnë nga mbeturinat komunale!

Përafërsisht 580.000 tonë (0.9 kg / ditë, për kokë banori) të mbeturinave gjenerohen në Kosovë. Sektori i mbeturinave komunale në Kosovë është një ndër sektorët që e dëmtojnë më së […]

Emetimet nga procesi i prodhimit të ushqimit!

Pas sektorit të energjisë, agrikultura është e dyta në botë me emetimet më të larta. Agrikultura është përgjegjëse kryesore për prodhimin e ushqimit. Klikoni në infografikën në vijim për të […]