Hiri i qymyrit liron toksina të dëmshme

Çdo vit rreth 1,000,000 ton hi të qymyrit gjenerohen nga termocentralet Kosova A dhe B. Kjo shkakton dëmtime të mëdha në shëndetin e njeriut si dhe në ambient. Me riciklim të hirit ne mund të prodhojmë materiale ndërtimore dhe njëkohësisht të zvogëlojmë vëllimin e hirit në sipërfaqet tokësore. Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i […]

A e dini se energjia është sektori që gjeneron më së shumti mbeturina industriale?

Sektorët industrial kanë gjeneruar 2,554,308 ton mbeturina në vitin 2018 në Kosovë, prej të cilave vetëm 40,585 ton janë ricikluar. Prodhimi i energjisë është sektori që ka grumbulluar më së shumti mbeturina pasur nga sektori i xehtarisë. Mbeturinat industriale përmbajnë kimikate të rrezishme për shëndetin dhe mjedisin. Prandaj është e rëndësishme që këto mbeturina të […]

Ndotësit që vijnë nga mbeturinat komunale!

Përafërsisht 580.000 tonë (0.9 kg / ditë, për kokë banori) të mbeturinave gjenerohen në Kosovë. Sektori i mbeturinave komunale në Kosovë është një ndër sektorët që e dëmtojnë më së shumti ambientin. Korniza legjislative për menaxhimin e mbeturinave mbulon të gjitha fraksionet e mbeturinave, por ende nuk ka implementim të plotë në nivel komunal. Të […]

Emetimet nga procesi i prodhimit të ushqimit!

Pas sektorit të energjisë, agrikultura është e dyta në botë me emetimet më të larta. Agrikultura është përgjegjëse kryesore për prodhimin e ushqimit. Klikoni në infografikën në vijim për të ditur emetimet që lirohen në mënyrë zingjirore deri sa të mbërrijë te konsumi i ushqimit. Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për […]