Riciklimi i qelqit

Ricklimi është procesi i mbledhjes së materialeve, përpunimit dhe rishfrytëzimit të tyre, duke i shndërruar në produkte të reja dhe të ripërdorshme. Duke ricikluar ruajmë ambientin, zvogëlojmë sasinë e mbeturinave […]

Cilësia e ajrit – Obiliq

Në Kosovë ndotja e ajrit edhe më tutje vazhdon të jetë një nga sfidat më të rënda mjedisore. Rol të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së ajrit luan edhe niveli […]

QESET E PLASTIKëS

160,000 qese të plastikës përdoren botërisht çdo sekondë, ndërsa përafërsisht 5 trilion qese të plastikës prodhohen vetëm gjatë një viti. Fatkeqësisht nga të gjitha këto qese vetëm 1 deri në […]

Trajnimi në Mitrovicë

Grupi për Studime Juridike dhe Politike mbajti trajnimin e fundit nga cikli i trajnimeve mbi legjislacionin në fuqi, mundësitë dhe praktikat e mira për mbrojtje të ambientit, këtë radhë ne […]