Skip to content

Riciklimi i qelqit

Ricklimi është procesi i mbledhjes së materialeve, përpunimit dhe rishfrytëzimit të tyre, duke i shndërruar në produkte të reja dhe të ripërdorshme. Duke ricikluar ruajmë ambientin, zvogëlojmë sasinë e mbeturinave në deponi, zvogëlojmë emetimin e gazrave serrë dhe kursejmë energji. Një nga materialet e riciklueshme është edhe qelqi.

Klikoni në infografikën e mëposhtme për të mësuar rreth procesit të riciklimit të qelqit.

Konsideroje edhe ti praktikimin e riciklimit!

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).