Skip to content

Cilësia e ajrit – Obiliq

Në Kosovë ndotja e ajrit edhe më tutje vazhdon të jetë një nga sfidat më të rënda mjedisore. Rol të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së ajrit luan edhe niveli komunal.

Raporti i cilësisë së ajrit në Komuna e Obiliqit- Faqja Zyrtare për vitin 2018 është paraqitur në infografikën e mëposhtme. Në këtë infografikë janë paraqitur vlerat mesatare mujore të grimcave PM2.5, PM10 dhe ozonit. Rritje të theksuara të vlerave të grimcave PM2.5 dhe PM10 vërehen gjatë muajit dhjetor dhe janar, ku vlerat të shënuara tregojnë se ajri në këtë periudhë ka qenë i rrezikshëm për shëndetin.

Për tu informuar mbi cilësinë e ajrit në kohë reale në komunën tënde, kliko në linkun:

http://www.kosovo-airquality.com/

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).