Skip to content

Hiri i qymyrit liron toksina të dëmshme

Çdo vit rreth 1,000,000 ton hi të qymyrit gjenerohen nga termocentralet Kosova A dhe B. Kjo shkakton dëmtime të mëdha në shëndetin e njeriut si dhe në ambient.

Me riciklim të hirit ne mund të prodhojmë materiale ndërtimore dhe njëkohësisht të zvogëlojmë vëllimin e hirit në sipërfaqet tokësore.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP)
INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).