Skip to content

A e dini se energjia është sektori që gjeneron më së shumti mbeturina industriale?

Sektorët industrial kanë gjeneruar 2,554,308 ton mbeturina në vitin 2018 në Kosovë, prej të cilave vetëm 40,585 ton janë ricikluar. Prodhimi i energjisë është sektori që ka grumbulluar më së shumti mbeturina pasur nga sektori i xehtarisë.

Mbeturinat industriale përmbajnë kimikate të rrezishme për shëndetin dhe mjedisin. Prandaj është e rëndësishme që këto mbeturina të trajtohen në mënyrë adekuate si dhe të riciklohen.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development(PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/ Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).