Skip to content

Za AMBIENTALISTIT

U cilju pravilnog informisanja i edukacije građana o pitanjima životne sredine, ova platforma će služiti kao „sve na jednom mestu“ za sve zainteresovane da se bave pitanjima životne sredine, civilno društvo, ekološke aktiviste i širu javnost. Platforma pruža informacije u realnom vremenu o javnim raspravama koje treba da se održe o odlukama koje utiču na životnu sredinu, između ostalog. Platforma sadrži sledeće informacije:

(1) Datumi održavanja javnih rasprava o projektima koji utiču na životnu sredinu;

(2) Dokumentacija za svaku debatu dostupna za preuzimanje;

(3) Kratko objašnjenje projekta, kako se očekuje da utiče na životnu sredinu;

(4) Automatska i regionalna obaveštenja i podsetnici poslati pogođenim građanima;

(5) Okvir za prijave, u koji građani mogu poslati svoje komentare.

(6) Pregled postojećeg zakonodavnog okvira i strategija, pružanje obaveštenja u realnom vremenu o svim promenama koje se dešavaju na nacionalnom ili regionalnom nivou.

(7) Razne infografike vezane za pitanja životne sredine

Svrha platforme je da postane informativni centar o pitanjima životne sredine na Kosovu, i mesto gde građani i zajednice širom Kosova mogu biti redovno informisani i podstaknuti da se uključe.