Skip to content
nature background with silhouette of trees mountain

Dobrodošli na našu zvaničnu veb stranicu

Ambientalisti je onlajn platforma koja ima za cilj da podigne svest građana o pitanjima životne sredine.
Gjykata Supreme rikthen masën pezulluese mbi punën e Hidrocentralit në Brezovicë

Hidroelektrana u Brezovici

Vrhovni sud ponovo uvodi meru obustave rada Hidroelektrane Brezovica
Ndalja e përkohshme e hidrocentralit të Kaçanikut, fitore për qytetarët

Hidroelektrana Kačanik

Privremeno zatvaranje hidroelektrane Kačanik, pobeda građana
GLPS dhe OJQ Gjethi kanë paraqitur Padi për Konflikt Administrativ për të kontestuar Lejen Ujore dhe Lejen Mjedisore për Hidrocentralin Lepenci 3 në Kaçanik

Tužba za upravni spor

GLPS i NVO Gjethi podneli su administrativnu tužbu za osporavanje vodne i ekološke dozvole za hidroelektranu Lepenci 3 u Kačaniku

OBLIK IZVEŠTAVANJA

Molimo vas da koristite ovaj obrazac da prijavite ekološke nepravilnosti, a mi vas možemo uputiti/savetovati o koracima koje kao građanin možete preduzeti.
Možete da popunite ovaj formular tako što ćete otpremiti fotografije, video zapise itd.


ambientalisti.info report box website
0
Active Iears
0
Postovi...
0
Korisnika mesečno...

Ovaj grant je omogućen ‘Programom za civilno društvo za Albaniju i Kosovo’, koji finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova i kojim upravlja Fondacija.

Kosovsko civilno društvo (KCSF) u partnerstvu sa Shaiperi Partners for Change and Development (PA). Predstavljen sadržaj i preporuke ne odražavaju nužno stavove norveškog Ministarstva spoljnih poslova i Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF).