Trainimi i ciklit të parë në Prizren

Group for Legal and Political Studies (GLPS) vazhdon me trajnimet mbi legjislacionin për mjedisin. Pas Pejës dhe Gjakovës, këtë radhë në Prizren.
Informimi mbi strukturën ligjore që ka Kosova në fushën e #mjedisit, instrumentet dhe mekanizmat që qytetatërt dhe organizatat i kanë në dispozicion, si dhe pjesëmarrja në #konsultimepublike që nga hartimet e koncept dokumenteve deri tek projektligjet janë temat që po trajtohen në trajnimet që janë mbajtur, dhe do të vazhdojnë të mbahen në të gjithë Kosovën.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

KONSULTIME PUBLIKE: Koncept Dokumenti për Inspektimin në fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit

Njoftim për qytetarët rreth Koncept Dokumentit!

Ky Koncept Dokument trajton çështjen e inspektimeve në fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit.
Këto inspektime në Republikën e Kosovës, përveç fushës së banimit, aktualisht rregullohen me Ligji për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit referencën e të cilit në tekstin e mëtejmë  e gjeni në fjalët ‘Ligji në fuqi për inspektoratin’ ose ‘Ligji në fuqi’.

 

Dokumentacionin mund ta shkarkoni këtu

Trajnim për aktivistë dhe organizata lokale në komunën e Prizrenit mbi legjislacionin e mjedisit

Në kuadër të projektit “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA), Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) do të mbajë një trajnim për organizatat lokale të Komunës së Prizrenit dhe qytetarë, me datën 18 korril mbi çështjet mjedisore.
Ky trajnim synon të ngris rolin e shoqërisë civile dhe qytetarëve në procesin e politikë-bërjes nën kornizën e ekspertizës së fushës së mjedisit si dhe të siguroj që ekspertizat e tilla të barten tek niveli lokal.
Ne ju ftojmë të aplikoni në [email protected]
Numri i pjesëmarrësve është i limituar.

Trainimi nga cikli i parë ne Komunën e Pejës

Mbahet Trajnimi për Legjislacionin në fushën e mjedisit dhe pjesëmarrjes në politikbërje dhe vendimmarrje për këtë fushë në Pejë.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).