Skip to content

Trainimi nga cikli i parë ne Komunën e Pejës

Mbahet Trajnimi për Legjislacionin në fushën e mjedisit dhe pjesëmarrjes në politikbërje dhe vendimmarrje për këtë fushë në Pejë.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).