Skip to content

KONSULTIME PUBLIKE: Koncept Dokumenti për Inspektimin në fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit

Njoftim për qytetarët rreth Koncept Dokumentit!

Ky Koncept Dokument trajton çështjen e inspektimeve në fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit.
Këto inspektime në Republikën e Kosovës, përveç fushës së banimit, aktualisht rregullohen me Ligji për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit referencën e të cilit në tekstin e mëtejmë  e gjeni në fjalët ‘Ligji në fuqi për inspektoratin’ ose ‘Ligji në fuqi’.

 

Dokumentacionin mund ta shkarkoni këtu