Skip to content

Trainimi i ciklit të parë në Prizren

Group for Legal and Political Studies (GLPS) vazhdon me trajnimet mbi legjislacionin për mjedisin. Pas Pejës dhe Gjakovës, këtë radhë në Prizren.
Informimi mbi strukturën ligjore që ka Kosova në fushën e #mjedisit, instrumentet dhe mekanizmat që qytetatërt dhe organizatat i kanë në dispozicion, si dhe pjesëmarrja në #konsultimepublike që nga hartimet e koncept dokumenteve deri tek projektligjet janë temat që po trajtohen në trajnimet që janë mbajtur, dhe do të vazhdojnë të mbahen në të gjithë Kosovën.
Trajnimet janë pjesë e aktiviteteve të mbështeteura nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Norwegian Embassy in Prishtina dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).