Skip to content

PUBLIKACIJE I ANALIZA

U cilju pravilnog informisanja i edukacije građana o pitanjima životne sredine, ova platforma će služiti kao „sve na jednom mestu“ za sve zainteresovane da se bave pitanjima životne sredine, civilno društvo, ekološke aktiviste i širu javnost. Platforma pruža informacije u realnom vremenu o javnim raspravama koje se planiraju održati u vezi sa odlukama koje utiču na životnu sredinu, između ostalog. Platforma sadrži sledeće informacije: