Skip to content

5 Mënyra për të zvogëluar grumbullimin e mbeturinave

Mënyra më e mirë për të zvogëluar grumbullimin e mbeturinave është parandalimi i prodhimit të tyre. Në infografikën e mëposhtme janë paraqitur disa mënyra të cilat mund të adaptohen nga secili prej nesh në rutinën tonë. Në këtë mënyrë do të rritet kujdesi për ambientin.

Përpjekja e përbashkët për riciklim më të madh dhe zvogëlim të mbeturinave mund të bëjë ndryshim të madh. Gjithmonë ka vend për përmirësime kur bëhet fjalë për t`u kujdesur për planetin.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile ( KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development(PA). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).