Skip to content

5 NAČINA SMANJENJA ODLAGANJA OTPADA

Menaxhimi i mbeturinave

Najbolji način da se smanji odlaganje otpada je sprečavanje njegove proizvodnje. Sledeća infografika predstavlja neke načine koje svako od nas može prilagoditi svojoj rutini. Ovo će povećati zaštitu životne sredine.

Zajednički napori za veću reciklažu i smanjenje otpada mogu napraviti veliku razliku. Uvek ima prostora za poboljšanje kada je reč o brizi za planetu.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške/Norveške ambasade u Prištini niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).