Skip to content

A e dini çka janë e-mbeturinat?

E-mbeturinat janë pajisjet eletronike të cilat pas përdorimit hudhen. Me rritjen e shfrytëzimit të pajisjeve elektronike është rritur edhe sasia e mbeturinave elektronike.

E-mbeturinat përmbajnë kimikate toksike të rrezikshme, prandaj duhet të trajtohen në mënyrë që të mos përfundojnë në deponi.
#ambientalisti #embeturinat

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/

Norwegian Embassy in Prishtina

, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (

KCSF

) në partneritet me

Partners Albania for Change and Development

(PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/

Institute for Development Policy (INDEP)

. Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).