Skip to content

A e dini se prodhimi i letrës për shkrim dëmton mjedisin?

Për prodhimin e vetëm 1 ton letër shpenzohet sasi e konsiderueshme e drurit, ujit dhe energjisë. Një nga format e ruajtjes së mjedisit është riciklimi. Me riciklim të një ton letër ne kursojmë deri në 90% ujë dhe 50% energji.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile ( KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development(PA) dhe implementuar nga Instituti për politika Zvillimore (Institute for Development Policy (Institute for Development Policy (INDEP)). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).