Skip to content

A e keni ditur se kompostimi është zbërthim i mbetjeve organike?

Nga procesi i kompostimit ne fitojmë plehun organik, kështu duke zvogëluar sasinë e mbeturinave dhe përdorimin e plehrave kimike.

Në infografikën e mëposhtme mund të informoheni më gjerësisht se çka mund të kompostojmë dhe dobitë që kemi nga ky proces.

#ambientalisti #komposto

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/ Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).