Skip to content

Burimet e ndotjes së ujërave

Më pak së 1% e ujërave janë të qasshme për pije në botë. Edhe pse përafësisht 70% e botës është e mbuluar me ujë, vetëm 2.5% është ujë i ëmbël, prej tyre vetëm gati 1/3 për pije. Resurset natyrore ujore të limituara, gjithashtu kërcënohen nga ndotja.

Disa nga burimet e ndotjes së ujërave janë shiu acidik, ujërat e zeza shtëpiake, pesticidet dhe plehrat, ndotja industriale, ndotja nga bujqësia si dhe ndotja urbane.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për
Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).