Skip to content

Cilësia e ajrit

Agjencioni per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosoves është institucion qeveritar i cili angazhohet për monitorim të integruar të mjedisit, sistem efikas të informimit mjedisor dhe raportimit të vazhdueshëm për gjendjen e mjedisit.

Një ndër komponentet e punës së tyre është edhe monitorimi i cilësisë së ajrit. Për të kuptuar gjendjen e ajrit në kohë reale në Kosovë, ju mund të kyçeni në ueb faqen e AMMK-së https://www.ammk-rks.net/ si dhe përmes aplikacionit Kosovo Air Quality http://www.kosovo-airquality.com/, i cili është i qasshëm në IOS dhe Android.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).