Skip to content

Cilësia e ajrit – Drenas

Ndotja e ajrit në Kosovë vazhdon të jetë një nga sfidat më të rënda mjedisore. Komunat luajnë rol të rëndësishëm në identifikimin dhe menaxhimin e pasojave që shkakton ndotja e ajrit.

Infografika e mëposhtme pasqyron të dhënat mbi cilësinë e ajrit në Komunën e Drenasit. Në këtë komunë shihen tejkalime të vlerave mesatare të grimcave PM10 dhe PM2.5 në muajin dhjetor dhe janar 2018. Cilësia e ajrit në këta muaj ishte e pashëndetshme.

Për tu informuar mbi cilësinë e ajrit në kohë reale në komunën tënde, kliko në linkun:

http://www.kosovo-airquality.com/

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).