Skip to content

KVALITET VAZDUHA

Transport, energetika i industrijski sektor najviše doprinose zagađenju vazduhu.

Sledeća infografika predstavlja 4 mere koje svako od nas može da preduzme. Promovišite i doprinosite čistom okruženju!

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).