Skip to content

Cilësia e ajrit

Kontribuesit më të mëdhenj në ndotjen e ajrin janë transporti, energjia dhe sektori industrial. Në infografikën e mëposhtme janë paraqitur 4 masa të cilat mund të praktikohen nga secili prej nesh. Promovo dhe kontribuo për një mjedis të pastër!

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).