Skip to content

Çka po shkakton ndotja e ujit?!

Si pasojë e ndotjes në ekosistemet ujore, jeta e organizmave ujorë çdo herë e më shumë po vështirësohet. Kjo gjendje e krijuar nga faktori njeri po i dërgon llojet e mëposhtme dhe shumë të tjera drejt rrezikimit të skajshëm, e disa prej tyre edhe në zhdukje.

Në infografikën e mëposhtme janë paraqitur disa nga organizmat të cilat po rrezikohen më së shumti nga ndotja e ujërave në Kosovë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).