Skip to content

COVID-19 dhe Impakti në Mjedis

Vendosja e maskës është obligative gjatë kohës së pandemisë. Por a e dini se maskat njëpërdorimshe përfundojnë në deponi? Për shkak se në përmbajtjen e tyre kanë plastikë ato gjithashtu shkaktojnë dëm të madh në mjedis.
Prandaj, vendos maska të pëlhurës – ruaj shëndetin dhe mjedisin.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).