Skip to content

COVID-19 I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

Nošenje maske je obavezno tokom pandemije. Ali da li ste znali da maske za jednokratnu upotrebu završavaju na deponijama? Budući da sadrže plastiku, nanose i veliku štetu životnoj sredini.

Zbog toga nosite maske od tkanine – čuvajte zdravlje i životnu sredinu.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Albanija za promene i razvoj/Partners Albania for Change and Development (PA) i sprovodi Institut za razvojne politike/Institute for Development Policy (INDEP). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).