Skip to content

DA LI STE ZNALI DA JE ENERGIJA SEKTOR KOJI STVARA NAJVIŠE INDUSTRIJSKOG OTPADA?

Industrijski sektori su u 2018. godini na Kosovu proizveli 2.554.308 tona otpada, od čega je reciklirano samo 40.585 tona. Proizvodnja energije je sektor koji je generisao najviše otpada bogatog iz rudarskog sektora.

Industrijski otpad sadrži opasne hemikalije za zdravlje i životnu sredinu. Zbog toga je važno da se ovaj otpad na odgovarajući način tretira i reciklira.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Albanija za promene i razvoj/Partners Albania for Change and Development (PA) i sprovodi Institut za razvojne politike/Institute for Development Policy (INDEP). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).