Skip to content

DA LI STE ZNALI DA JE KOMPOSTIRANJE RAZLAGANJE ORGANSKOG OTPADA?

Llojet e mbeturinave te ricikluara

Iz procesa kompostiranja dobijamo organsko đubrivo, smanjujući tako količinu otpada i upotrebu hemijskih đubriva.

U donjoj infografici možete pronaći više informacija o tome šta se može kompostirati kao i o prednostima ovog procesa

#ambientalisti #kompostiranje

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Albanija za promene i razvoj/Partners Albania for Change and Development (PA) i sprovodi Institut za razvojne politike/Institute for Development Policy (INDEP). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).