Skip to content

DAN PLANETE ZEMLJE

22. aprila obeležava se godišnjica modernog ekološkog pokreta koji su američki aktivisti pokrenuli 1970. Glavna svrha ovog pokreta bila je podizanje svesti građana o degradaciji životne sredine.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).

S obzirom na probleme životne sredine na Kosovu, INDEP je i ove godine, sa ciljem da podigne svest javnosti o značaju i prednostima prirode, pripremio infografiku koja pokazuje 10 načina na koje možemo lično da doprinesemo zaštiti planete Zemlje. Predmetne mere štite ne samo životnu sredinu, već i naše zdravlje. Stoga, preduzmimo danas barem jedan od ovih koraka da bismo u budućnosti uživali u čistijem okruženju i potpunom zdravlju.