Skip to content

DANAS SE OBELEŽAVA SVETSKI DAN BEZ AUTOMOBILA

Automobili su jedan od najvećih zagađivača vazduha na Kosovu. Stoga, čuvajte životnu sredinu, koristite alternativna sredstva kretanja.

#ambientalisti #DitaBotërorepaMakina

Norveška ambasada u Prištini Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Albanija za promene i razvoj/Partners Albania for Change and Development (PA) i sprovodi Institut za razvojne politike/Institute for Development Policy (INDEP). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).