Skip to content

DISA NGA PROBLEMET EKOLOGJIKE NË VENDIN TONË

Çështjet mjedisore kanë efekt të drejpërdrejtë në mënyrën e zhvillimit normal të jetës së organizmave në Tokë. Pavarësisht kësaj, problemet ekologjike, nisur nga ndotja e ajrit e deri tek humbjet në biodiversitet mbeten ende sfiduese për vendin tonë.

Në infografikën e mëposhtme janë paraqitur disa nga problemet kryesore ekologjike në vendin tonë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).