Skip to content

Dita Botërore e Habitatit

Çdo vit Dita Botërore e Habitatit shënohet të hënën e parë të muajit Tetor. Këtë vit kjo ditë shënohet me 5 Tetor.

Qëllimi i kësaj dite është të reflektojë mbi gjendjen e qyteteve tona dhe mbi të drejtën themelore të të gjithëve për strehim adekuat. Gjithashtu synon t`i kujtojë botës se të gjithë kemi fuqinë dhe përgjegjësinë për të ndikuar në të ardhmen e qyteteve tona.

Këtë vit kjo ditë shënohet me temën “Strehim për të gjithë – Një e ardhme më e mirë urbane”

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/ Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).