Skip to content

Dita Botërore e Kafshëve

Çdo vit më 4 Tetor shënohet Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve. Kjo ditë ka për qëllim ndërgjegjësimin në lidhje me përmirësimin e mirëqenies së kafshëve dhe mbrojtjen e tyre nga zhdukja.

Në infografikën e mëposhtëm janë shfaqur disa nga llojet e kafshëve të cilat janë të rrezikuara në vendin tonë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/

Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).