Skip to content

ELEKTRIČNA VOSILA VS GORIVNA VOZILA

Transport je jedan od najvećih zagađivača vazduha na Kosovu. Ovaj nivo zagađenja dolazi uglavnom od vozila koja koriste gorivo.

Razvijene zemlje već dugo izbegavaju upotrebu dizel automobila i prelaze na električna vozila, za koje se zna da su ekološki prihvatljivija. Pored toga, električna vozila ne izazivaju zagađenje iz izduvne cevi, sigurnija su tokom vožnje, manje su bučna i imaju niže troškove održavanja.

Sledeća infografika predstavlja prednosti vožnje električnog automobila u poređenju sa onom na gorivu.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).