Skip to content

GLAVNI IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA

Na Kosovu glavni zagađivači vazduha su:

 

  • Energetski sektor – sa najvećim doprinosom zagađenju vazduha kao rezultat proizvodnje energije iz fosilnih goriva iz dve zastarele elektrane,
  • Prevoz – približno 350.000 vozila koja uglavnom koriste ulje kao gorivo,
  • Industrija – tehnologije koje se koriste u industriji nisu savremene i često emituju zagađenje,
  • Otpad – upravljanje otpadom i dalje je glavni izazov zemlje, jer sadašnje deponije nisu izgrađene u skladu sa ekološkim standardima, a i dalje postoji mnogo divljih deponija.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).