Skip to content

IZVEŠTAJ O NAPREDKU ŽIVOTNE SREDINE 2020

Mjedisi i Kosoves 2020

Iako Kosovo ima strategiju za vode 2017-2036, nedostaje usklađivanje zakonodavstva o vodama sa pravnom tekovinom EU.

Pored nedostatka sprovođenja zakona o vodama, Kosovo je postiglo i ograničeni napredak.

Infografika ispod predstavlja neke od nalaza izveštaja o napretku životne sredine za vodu za 2020, godinu.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Albanija za promene i razvoj/Partners Albania for Change and Development (PA) i sprovodi Institut za razvojne politike/Institute for Development Policy (INDEP). Izloženi sadržaj i preporuke ne predstavljaju zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).