Skip to content

Koncepti zyrë e gjelbër

Koncepti zyrë e gjelbër nënkupton krijimin e një mjedisi të shëndetshëm, duke kursyer energji dhe duke e zvogëluar ndotjen.

Në infografikën e mëposhtme janë paraqitur 5 praktika si ta bëni zyren tuaj miqësore me mjedisin.

#ambientalisti
______________________
Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).