Skip to content

KONSULTIME PUBLIKE: Plani për Menaxhim të Pellgjeve Lumore “IBËR, MORAVA E BINÇËS DHE LEPENC”

Në platformën e konsultimeve publike Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka hapur për konsultime planin i cili do të shërbej për hartimin e planeve menaxhuese për pellgjet ujore te lumenjeve Ibër, Morava e Binqes dhe Lepenc që do të sherbej për administrimin dhe menaxhimin të këtyre resurseve ujore.

Konsutla do të jetë e hapur deri më 27 Prill 2023 dhe e gjeni duke klikuar këtu, ku edhe janë të përfshira dokumentet si dhe personi kontaktues.