Skip to content

Kosova dhe ujërat

Kosova kategorizohet si më e varfëra në regjion dhe një nga vendet më të varfëra me ujë në Europë.

Vlerësohet se Kosova ka vetëm 1,600 m3 me ujë në vit për kokë banori. Duke u bazuar në këto të dhëna, uji në Kosovë në të ardhmen do të jenë një faktor kufizues për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit.

Prandaj, shfrytëzimi sa më racional është domosdoshmëri.
Ruaje ujin!

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për
Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).