Skip to content

KVALITET VAZDUHA – GLOGOVAC

Zagađenje vazduha na Kosovu i dalje je jedan od najozbiljnijih ekoloških izazova. Opštine igraju važnu ulogu u prepoznavanju i upravljanju posledicama zagađenja vazduha.

Infografija u nastavku predstavlja podatke o kvalitetu vazduha u opštini Glogovca. Prekoračenja prosečnih vrednosti čestica PM10 i PM2.5 zabeleženo je u ovoj opštini u decembru i januaru 2018. Kvalitet vazduha ovih meseci bio je nezdrav.

Da bi ste se informisali o kvalitetu vazduha u vašoj opštini u realnom vremenu, kliknite na link:

http://www.kosovo-airquality.com/

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške/Norveška ambasada u Prištini, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).