Skip to content

KVALITET VAZDUHA

Kosovska agencija za zaštitu životne sredine je vladina institucija posvećena integrisanom monitoringu životne sredine, efikasnom informacionom sistemu o životnoj sredini i kontinuiranom izveštavanju o stanju životne sredine.

Jedna od komponenti rada agencije je praćenje kvaliteta vazduha. Da biste saznali klimatske uslove u realnom vremenu na Kosovu, možete se prijaviti na veb stranicu AZŽS https://vvv.ammk-rks.net/, kao i preko aplikacije Kosovo Air Quality http: //vvv.kosovo- airkualiti.com/, koji je dostupan na IOS-u i Android-u.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).